slot gacor Vehicle – AP THAI LIMOUSINE
TOYOTA CAMRY
 ที่นั่ง: 3 ผู้โดยสาร + 1 คนขับ
จำนวนกระเป๋า: ขนาดใหญ่ 2 ใบ (30 นิ้ว) หรือ ขนาดใหญ่ 1 ใบ + ขนาดเล็ก 2 ใบ หรือ ขนาดเล็ก 4 ใบ
บริการ   Wifi
บริการเสริม   นํ้าเย็น และ ผ้าเย็น

1,200-2,000 ฿

TOYOTA ALPHARD
 ที่นั่ง: 5-8 ผู้โดยสาร + 1 คนขับ
จำนวนกระเป๋า: ขนาดใหญ่ 2 ใบ + ขนาดเล็ก 3 ใบ หรือ ขนาดใหญ่ 1 ใบ + ขนาดเล็ก 2 ใบ หรือ ขนาดเล็ก 4 ใบ
บริการ   Wifi
บริการเสริม   นํ้าเย็น และ ผ้าเย็น

3,400-4,400 ฿

TOYOTA COMMUTER
 ที่นั่ง: 9 ผู้โดยสาร + 1 คนขับ
จำนวนกระเป๋า: ขนาดใหญ่ 2 ใบ + ขนาดเล็ก 3 ใบ หรือ ขนาดใหญ่ 1 ใบ + ขนาดเล็ก 5 ใบ หรือ ขนาดเล็ก 8 ใบ
บริการ   Wifi
บริการเสริม   นํ้าเย็น และ ผ้าเย็น

1,800-2,800 ฿

HYUNDAI H1
 ที่นั่ง: 6-9 ผู้โดยสาร + 1 คนขับ
 จำนวนกระเป๋า: ขนาดใหญ่ 2 ใบ (30 นิ้ว) หรือ ขนาดใหญ่ 1 ใบ + ขนาดเล็ก 2 ใบ หรือ ขนาดเล็ก 4 ใบ
บริการ   Wifi
บริการเสริม   นํ้าเย็น และ ผ้าเย็น

2,100-3,100 ฿